Lai veicinātu un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, Jelgavas pašvaldība jelgavniekiem nodrošina limitētu bezmaksas dalību Jelgavas nakts pusmaratonā. Ņemot vērā lielo atsaucību un vēlmi startēt Jelgavas nakts pusmaratonā, piešķirtas papildus 150 bezmaksas kvotas BTA 5km skrējienā, 50 kvotas Nike 10km skrējienā, 50 kvotas pusmaratona dalībniekiem, kuri deklarējušies Jelgavas pilsētā. Jelgavas pašvaldība jelgavniekiem kopā nodrošina 400 bezmaksas kvotas BTA 5km skrējienā, 250 – NIKE 10km skrējienā, 150 – pusmaratonā. Jelgavā deklarētajiem bērniem un nūjotājiem iespējams reģistrēties bez dalības maksas līdz 23.jūnijam.


Reģistrējies


Dalībnieki