BIGBANK SKRIEN LATVIJA 2019

Ventspils Piedzīvojumu parka maratons 

Nolikums

 1. ORGANIZATORS

Maratona organizē biedrība Ventspils Maratona klubs sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes sporta pārvaldi.

Sacensību galvenais tiesnesis – Andris Valerts

 1. DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

5-7 km un 10-12 km distancēs var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.

Maratonā un pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2002. gadā vai vecāki.

(Ja maratonu vai pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai reģistrētu dalībnieku, lūdzam rakstīt uz info@skrienlatvija.lv)

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, kas dzimuši 2007.gadā un jaunāki, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām!

 1. REĢISTRĀCIJA

Reģistrēties un iegādāties abonementus var internetā www.bigbankskrienlatvija.lv, kā arī Sportland veikalos visā Latvijā no 14.12.2018., un par paaugstinātu maksu sacensību Expo un sacensību dienā uz vietas.

 1. DALĪBAS MAKSAS
Apmaksas periods 42,195 km 21,0975 km 10km 5km 21.0975, 10 un 5 km* Bērnu skrēj.
23.11.2018-
13.12.2018.
EUR 25 (iekļauts krekls)

—–

—–

—–

—–

—–

14.12.2018-
28.02.2019
EUR 25 (iekļauts krekls) EUR 15 EUR 12 EUR 12 EUR 5 EUR 5
01.03. – 15.04.2019. EUR 30 EUR 15 EUR 12 EUR 12 EUR 5 EUR 5
16.04. – 09.06.2019. EUR 35 EUR 20 EUR 17 EUR 17 EUR 5 EUR 5
10.06. – 14.06.2019. EUR 40 EUR 25 EUR 20 EUR 20 EUR 10 EUR 5
15.06. – 16.06.2019. EUR 50 EUR 30 EUR 25 EUR 25 EUR 15 EUR 15

SEZONAS ABONEMENTI UN TO CENAS.

21.0975km, 10-12km, 5-7km

Apmaksas periods Cena
16.11.2018-13.12.2018 65.- EUR
14.12.2018-31.12.2018 80.- EUR
01.01.2019-31.01.2019 90.- EUR

 Bērnu skrējieni

Apmaksas periods Cena
16.11.2018-13.12.2018 20.- EUR
14.12.2018-31.12.2018 25.- EUR
01.01.2019-31.01.2019 30.- EUR
 1. DISTANCES UN VECUMA GRUPAS

 Maratons – 42.195

Sievietes Vīrieši
SM 1980. – 2003. dzimš. g. VM 1980. – 2003. dzimš. g.
SM40 1970. – 1979. dzimš. g. VM40 1970. – 1979. dzimš. g.
SM50 1969. dzimš. g. un vecākas VM50 1960. – 1969. dzimš. g.
    VM60 1959. dzimš. g. un vecāki
Pusmaratons – 21,097 km
Sievietes Vīrieši
S 1980. – 2003. dzimš. g. V 1980. – 2003. dzimš. g.
S40 1970. – 1979. dzimš. g. V40 1970. – 1979. dzimš. g.
S50 1969. dzimš. g. un vecākas V50 1960. – 1969. dzimš. g.
    V60 1959. dzimš. g. un vecāki
       
 

10.55 km skrējiens

   
Sievietes Vīrieši
SNJ 2000. dzimš. g. un jaunākas VNJ 2000. dzimš. g. un jaunāki
SN20 1990. – 1999. dzimš. g. VN20 1990. – 1999. dzimš. g.
SN30 1980. – 1989. dzimš. g. VN30 1980. – 1989. dzimš. g.
SN40 1970. – 1979. dzimš. g. VN40 1970. – 1979. dzimš. g.
SN50 1969. dzimš. g. un vecākas VN50 1960. – 1969. dzimš. g.
    VN60 1959. dzimš. g. un vecāki
       
5.3 km skrējiens    
Sievietes Vīrieši
STB 2004. dzimš. g. un jaunākas VTB 2004. dzimš. g. un jaunāki
STA 2001. – 2003. dzimš. g. VTA 2001. – 2003. dzimš. g.
ST 2000. dzimš. g. un vecākas VT 2000. dzimš. g. un vecāki
       
Bērnu skrējieni – 300m, 600m, 1000m    
Meitenes Zēni
SB1 2013. dzimš. g. un jaunākas VB1 2013. dzimš. g. un jaunāki
SB2 2011. – 2012. dzimš. g. VB2 2011. – 2012. dzimš. g.
SB3 2009. – 2010. dzimš. g. VB3 2009. – 2010. dzimš. g.
SB4 2007. – 2008. dzimš. g. VB4 2007. – 2008. dzimš. g.

Distanču shēmas tiks publicētas mājas lapā bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv sadaļās Ventspils Piedzīvojumu parka maratons, divas nedēļas pirms pasākuma.

 1. PROGRAMMA UN STARTA LAIKI

Sacensību laika plāns 15.jūnijam:
• plkst. 16:00 – 21:00 beidzamā reģistrācija sacensībām, numuru un čipu saņemšana;

plkst. 17:00 – 21:00 pasta party;

Sacensību laika plāns 16.jūnijam:
• plkst. 7:30-9:45 reģistrācija, numuru un čipu saņemšana;

plkst. 10:00 kopējs starts maratona (42,195km), ½ maratona (21,097km) un NIKE skrējienam (10,55km);

plkst. 10:00-13:15 turpinās reģistrācija, numuru un čipu saņemšana 5,3 km skrējienam;

plkst. 12.30 apbalvošanas ceremonija 10.55km un 21,098km skrējieniem;
• plkst. 14:25 sadraudzības skrējiens, pulcēšanās pie servisa ēkas no pl.13:00;
• plkst. 13:30 starts Tautas skrējienam (5,3km);

plkst. 14:30 starts Bērnu skrējieniem (300m, 500m un 1km);

plkst. 15.30 apbalvošanas ceremonija 5,3km, 42,195km un bērnu skrējieniem.

 1. APBALVOŠANA
 1. Maratons, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
 2. Pusmaratons, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
 3. 10.55 km, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.
 4. 5.3 km, 1.-10.v. sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.
 5. Bērnu skrējieni, 1.-3.v. meiteņu un zēnu konkurencē, katrā grupā, ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām

Katrs finišētājs (gan bērni, gan pieaugušie) saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku. 

 1. DROŠĪBA

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu (Ja maratona vai pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!) Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 1. DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās. 

 1. CITI NOTEIKUMI

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posma nolikuma lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.

Sekojiet līdzi jaunumiem bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv mājas lapā, sadaļā Ventspils Piedzīvojumu parka maratons. 

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē. 

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

© All rights reserved. Skrien Latvija.